Katlumājas rekonstrukcija

Šeit tiks publicēta informācija, kas saistīta ar Talsu pilsētas centralizētās apkures katlumājas, kas atrodas A.Pumpura ielā 12, rekonstrukciju.