Izsludinām iepirkuma procedūru katlumājas rekonstrukcijai

Šodien tiek izsludināta iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”. Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties sadaļā “Iepirkumi”