Uzsākta siltumtīklu izbūves 5.kārta.

Talsu pilsētā ir uzsākta siltumtīklu nomaiņa atbilstoši projektam ”Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā” (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/040). Projektu atbalsta Eiropas Savienība, no kopējām izmaksām 640 022, 32 EUR Eiropas fondu finansējums ir paredzēts 40% vai 256 008,95 EUR.
Projekta ietvaros plānots pabeigt Talsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju, nomainot nolietotās siltumtīklu caurules ar modernām rūpnieciski izgatavotām siltumtīklu caurulēm. Caurules paredzēts nomainīt četrās atsevišķās pilsētas daļās, piecos konkrētos posmos:
1) Talsi, Lielā iela Nr.37 līdz Akmeņu iela Nr.8; posma garums 851m trases;
2) Talsi, Dundagas iela Nr.2 līdz Darba iela; posma garums 729m trases;
3) Talsi, Celtnieku iela; posma garums 504m trases;
4) Talsi, Pumpura iela Nr.3 līdz Brīvas iela Nr.8; posma garums 327m trases;
5) Atzars uz Talsu muzeju K.Mīlenbaha ielā 19; posma garums 76m
Kopā plānots nomainīt 2 478.00 m trases (vienā virzienā) divcauruļu izpildījumā. Jaunos cauruļvadus paredzēts ieguldīt zemē ar bezkanāla tehnoloģiju.
Darbus veiks iepirkuma konkursa uzvarētājs SIA „Grobiņas SPMK”, būvuzraudzību nodrošinās konkursa uzvarētājs A/S Inspecta Latvia un Talsu Bio-Enerģija SIA speciālisti.
Atbilstoši Eiropas līdzekļu saņemšanas noteikumiem būvdarbi jāpabeidz līdz 2015. gada 1.jūnijam, tādēļ, izmantojot labvēlīgus laika apstākļus, atsevišķu posmu izbūve ir uzsākta apkures sezonas laikā.
Pēc darbu pabeigšanas Talsu pilsētā nomainīto siltumtīklu apjoms sasniegs 95% no visiem siltumtīkliem. Rezultātā būtiski uzlabosies siltumapgādes drošība, samazināsies siltuma zudumi, nebūs nepieciešamība palielināt siltumenerģijas realizācijas cenu(tarifu).

Siltumsūkņi

Ar lielu prieku varam Jūs informēt, ka no 28.04.2014. mūsu piedāvājumu papildinās Eiropas lielākā siltumsūkņu ražotāja NIBE AB produkcija. Tas nozīmē, ka turpmāk atjaunojamo energoresursu jomā papildus malkas un granulu katliem, saules kolektoriem un baterijām, piedāvāsim projektēt, uzstādīt un apkalpot NIBE AB ražotos siltumsūkņus. Siltumsūkņi ir vispopulārākā apkures sistēma, ko uzstāda Eiropā. Pēc statistikas datiem, katrā trešajā mājā tiek uzstādīts tieši siltumsūknis, lai iegūtu nepieciešamo siltumenerģiju ūdens sildīšanai, apkurei un citām vajadzībām. Visplašāko informāciju par NIBE produkciju angļu valodā varat iegūt NIBE AB mājas lapā.

Tuvākajā laikā papildināsim mūsu mājas lapu ar pamatinformāciju par šīm iekārtām.

Saules baterijas ienesīgs ieguldījums

Privātpersonām

Tā kā tiek plānots atlikt elektrības tirgus atvēršanu mājsaimniecībām, tad visi aprēķini, kurus veicām gada sākumā, lai parādītu cik izdevīgi vai neizdevīgi ir ieguldīt naudu enerģijas iegūšanai savām vajadzībām, izrādījās nederīgi. Tāpēc reaģējot uz politiskajiem notikumiem valstī, atkal veicām jaunus aprēķinus.

Salīdzināsim banku piedāvājumu termiņnoguldījumam ar fiksētu procentu likmi. Šodien veicot internetā pieejamās informācijas izpēti, redzam, ka vidēji termiņnoguldījumam uz 5 gadiem tiek piedāvāta gada likme 0,7-1,1%.

Pieņemot, ka lielākā daļa ekonomiski aktīvo iedzīvotāju mēnesī vidēji patērē 200-600 kWh elektrības, veicām vienkāršus aprēķinus, lai noskaidrotu, cik izdevīgi ir ražot elektrību sev pašam.

Izejas dati ir sekojoši:

1. Saules bateriju iekārta 1,3 kW. Gadā saražo aptuveni 1066 kWh elektrības.

2. Elektrības gala cena (Pamata tarifs) 0,1515 EUR.

3. Elektrība tiek 100% iztērēta mājā, to nenododot NETO sistēmas ietvaros.

4. Vasaras dienas 1 stundas patēriņš mājās 0,3-1,1 kW.

5. Iekārtas iegādes un uzstādīšanas izmaksas ap 2750 EUR. Cenā iekļauti arī aptuvenie AS “Sadales tīkla” piestādītie izdevumi.

Skaitļi nekad nemelo un tos liekam formulās, lai aprēķinātu, ko iegūstam.

Gada ekonomija: 1066 kWh x 0,1515 EUR = 161,50 EUR

Iekārtas 100% atmaksāšanās: 2750 EUR / 161,50 = 17,03 gadi.

Ieguldītās naudas rentabilitāte: 100% / 17,03 gadi = 5,87 % gadā.

Salīdzinām gadā gūto peļņu (saules baterijas / bankas noguldījums) 5,87 / 1,1 = 5,33

Rezultāts: Pēc 17 gadiem Jūsu ieguldītā nauda ir atgriezusies. Zinot, kādas prasības ir Latvijas klientiem, tas ir ilgs laiks. Salīdzinājumam Vācijā saules bateriju labs atmaksāšanās termiņš ir 12 gadi, bet tur ir atbalsta programmas, kādas diemžēl Latvijas iedzīvotājiem nav pieejamas un redzot zaļā krāsā rakstīto VARAM mājas lapā, vairs arī nebūs. Savukārt, ja elektrības cenas kāps, tad atmaksāšanās laiks tikai samazināsies un ieekonomētie līdzekļi palielināsies. Jāņem vērā, ka elektrības patēriņš pasaulē visu laiku aug, bet ražošanas jaudas un pārvades kapacitāte nepietiek, tas nenovēršami sadārdzina elektrību un ar cenu kāpumiem ir jārēķinās arī turpmāk.
 

Uzņēmējiem

Lielāko elektrības patēriņu valstī nodrošina visdažādākie uzņēmumi. Tāpēc viņiem ar 1,3 kW daudz nebūs līdzēts. Izmantojot lielākas sistēma izmaksas veiksim aptuvenos aprēķinus arī viņiem. Izejas dati paliek tie paši, kas mājsaimniecībām, mainās tikai saules bateriju sistēmas izmaksas.

3 kW iekārtas aptuvenais atmaksāšanās laiks 14,16 gadi.

5 kW iekārtas aptuvenais atmaksāšanās laiks 11,93 gadi.

Ja uzņēmums piedalās kādā no atbalsta programmām, tad saņemot atbalstu, iekārtas atmaksāšanās laiks samazināsies vismaz uz pusi.

Šādu aprēķinu var veikt jebkurai situācijai. Tāpēc droši zvaniet 29135508 vai rakstiet bio[at]bioen.lv un meklēsim kopīgi risinājumu. Izbraukums pie klienta (līdz 100 km) 50 EUR.

Neto uzskaite!

Vakar, 10.10.2013. Saeima vienbalsīgi nobalsoja trešajā lasījumā par grozījumu veikšanu Elektroenerģijas tirgus likumā. Tie paredz ieviest ilgi gaidīto NETO uzskaites principu mājsaimniecībām, kas pašas ražo sev elektrību. Ieviešot šo norēķinu principu beidzot būs atrisināta problēma, kas šobrīd bija saules bateriju īpašniekiem. Proti, ja īpašnieks, kas elektrību pludināja Sadales tīklu sistēma, bet nespēja to pats iztērēt, to vienkārši dāvināja, jo uzskaites principa, kas aizstāvēja ražotāju nebija.

Tagad šāds mehānisms būs un Sadales tīklam būs jāveic nodotās un patērētas enerģijas uzskaite. Ja klients tīklā būs nodevis vairāk, kā patērējis vien mēneša laikā, tad šis uzkrājums tiks pārlikts uz nākamo mēnesi un tas kopumā notiks viena “elektrības” kalendārā gada griezumā no 01.04. līdz 31.03., kad skaitītāji tiks atkal “uzstādīti” uz nullēm. Ieguvējs ir saules bateriju īpašnieks, kurš tīklā nodoto enerģiju varēs bez papildus izmaksām no tīklā atkal paņemt, kad tā būs nepieciešama. Tas lielā mērā ir izdevīgi siltumsūkņu īpašniekiem, kas elektrību tērē tieši tad, kad saules ir tik maz, proti ziemā.

Šobrīd jāsagaida grozījumu spēkā stāšanos un jāsaņem no Sadales tīkliem noteikumi, kā viss notiksies praktiski. Pēc tam, zinot visus noteikumus, esošie un potenciālie saules bateriju īpašnieki varēs droši rīkoties un baudīt bezmaksas enerģiju, ko mums katru dienu sūtu saule.

Īpaši pateicamies potenciālajiem klientiem, kas pēdējo 3 gadu laikā uzticējās mums un gaidīja, kad beidzot šī uzskaites sistēma tiks ieviesta, jo bez tās saules bateriju uzstādīšana lielākajai daļai bija pilnīgi bezjēdzīga arī ar visām atbalsta programmām!

Un atcerieties, saule joprojām meklē saimnieku!

Būs atbalsts komersantiem, izglītības un ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām

Pirmdien, 13.maijā, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu par finansiālu atbalstu Latvijā reģistrētiem komersantiem, izglītības, ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Šādu iespēju sniegs Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešā kārta.
Atšķirībā no konkursa iepriekšējām kārtām, šajā kārtā atbalsts būs pieejams arī kultūras institūcijām, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Savukārt atbalsts līdzīgi kā iepriekš paredzēts tām ārstniecības iestādēm, kas sniedz budžeta apmaksātus vai citus veselības aprūpes pakalpojumus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs vērš uzmanību uz ministrijas veiktajām izmaiņām konkursa trešās kārtas kritērijos, padarot tos iesniedzējiem draudzīgākus.
„Līdz šim projektu iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti, kas nebija atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, tika noraidīti. Taču šajā konkursa atlases kārtā, iesniedzējiem būs iespēja novērst nepilnības projektu pieteikumos, tā kā lielākā daļa no projektu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem būs precizējami;” piebilst A.Antonovs.
Finansiāls atbalsts būs pieejams projektu iesniedzējiem, kas iecerējuši pāriet no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā biomasas apkures iekārtām, koģenerācijas stacijām un saules kolektoriem, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisijas.
Tāpat plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.
Konkursa trešās kārtas ietvaros plānotais finansējuma sadalījums: komersantiem 50%, izglītības iestādēm un kultūras institūcijām 25%, ārstniecības iestādēm 25% no trešajā kārtai pieejamā KPFI finansējuma – kopā 13 607 602 LVL.
Projekti, kas saņems atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, būs jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.
Vairāk informācijas varat iegūt šeit.

Informācija pārpublicēta no www.varam.gov.lv

Izstāde “Vide un Enerģija 2012”

ve2012

No 18. līdz 21. oktobrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks 8. starptautiskā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstāde “Vide un Enerģija 2012”.

SIA “Talsu Bio-Enerģija” varēs atrast hallē Nr.1, stendā A10. Stāstīsim interesentiem par mūsu sadarbības partneru ražojumiem un mūsu piedāvājumiem. Piedāvāsim saules kolektorus un baterijas, malkas un granulu apkures katlus, kā arī siltumsūkņus.

Ar dalību izstādē kārtējo reizi pierādam, ka esam “zaļi” domājošs uzņēmums un palīdzam par tādiem palikt arī citiem! Plašāku informāciju par izstādi varat iegūt šeit.

Esat laipni gaidīti!

Valsts atbalsts komersantiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izsludinājusi konkursu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. Tas dod iespēju uzņēmējiem saņemt valsts atbalstu ieguldījumiem vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju (energoefektivitāte) un ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Plašāku informāciju un dokumentāciju varat iegūt šeit: “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”

Būs iespēja saņemt valsts atbalstu komersantiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) izstrādājusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansēto projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” nolikumu.

To paredz š.g. 22.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais VARAM izstrādātais noteikumu projekts „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”.

Konkursa īstenošanas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no fosilo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, kā arī uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums ir LVL 200 000.

Izstrādātie noteikumi paredz atbalstīt projektus, kuriem ir augsta gatavības pakāpe un kuru aktivitāšu īstenošanai ir būvvaldē akceptēts tehniskais projekts vai vienkāršotā renovācijas karte.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem projektu iesniedzēji var būt Latvijā reģistrēti komersanti (tajā skaitā arī valsts un pašvaldību komersanti).

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties MK mājas lapā.

Papildus informācija:
KPFI atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” tiks novirzīts finansējums, kas radies konkursa īstenošanas laikā -, pirmkārt, pārtraucot ar finansējuma saņēmēju noslēgtais projekta līgums, otrkārt, grozot ar finansējuma saņēmēju noslēgtā projekta līgumu, samazināta šī projekta līguma laikā pieejamā finansējuma summa, treškārt, kad pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas un gala maksājuma pārskaitīšanas konstatē, ka finansējuma saņēmējs nav izmantojis visu finansējumu projekta laikā.

Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ņemot vērā visu augstāk minēto ir palicis nedaudz laika, lai sagatavotos un startētu atbalsta programmā. Izmatojiet iespēju un palieliniet savu enerģētisko neatkarību!

Ieguldi savā neatkarībā!

No paša sākuma gribu jau pateikt, ka šis raksts nepretendē uz augstākās ekonomikas balvu. Šī ir informācija, kas kādam varbūt palīdzēs izvēlēties, kur glabāt brīvos līdzekļus. Ir vairāki veidi kā naudu pieņemts glabāt – bankā, zeķē, burkā, pažobelē vai māla podā norakt zem ābeles. Ņemot vērā pēdējo mēnešu notikumus, kas saistīti ar bankām Latvijā, nereti nākas dzirdēt, ka naudu vairs tajās neglabās, bet „liks zeķē”. Lasot par summām, kādas īsa laikā tika izņemtas no kontiem, nākas secināt, ka daļai valsts iedzīvotāju ir vērā ņemami uzkrājumi, kas ir tikai un vienīgi saprotama un atbalstāma lieta. Tikai tādas summas turēt zeķē nekādu labumu īpašniekam nedos un ir daudzi riski, kas šos uzkrājumus var samazināt.

Tāpēc es ieteikšu brīvos līdzekļus ieguldīt savas enerģētiskās neatkarības palielināšanai. Nepiedāvāšu iegādāties naftas vai gāzes atradni, bet gan ar vien lielāku popularitāti Latvijā iegūstošās saules kolektoru sistēmas. Veicot publiskajā telpā esošās informācijas izpēti un saliekot tās vienkāršās matemātiskās formulās, esmu sagatavojis tabulu, kurā salīdzinu saules sistēmas izmaksas LVL ar tādiem pašiem naudas līdzekļiem bankas depozītā ar 4% likmi gādā, kas nenosedz pat valsts oficiālās inflācijas procentu. Tabulas apskatīt var zemāks spiežot uz energoresursu veidiem.

Kā pamats ir ņemta saules sistēma, kas nodrošina 4 cilvēku ģimeni ar karsto ūdeni. Aprēķinot ūdens sildīšanai nepieciešamo enerģijas daudzumu, izmantota parastākā fizikas formula
Q = m c ( T2 – T1 ),
kur Q – nepieciešamais enerģijas daudzums vatos , m – ūdens masa kilogramos, c – ūdens īpatnējā siltumietilpība, T2 – vajadzīgā karstā ūdens temperatūra, bet T1 – ūdens sākumtemperatūra.

Latvijā ir ap 180 saulainām dienām, kad ar saules sistēmu iegūst nopietnu enerģijas daudzumu aizstājot esošo energoresursu (elektrību, gāzi, malku utt.). Pārējās 185 arī var iegūt enerģiju, bet tās daudzums ir mazāks un aprēķinos neietveru. Šīm 180 dienām tika aprēķināts, cik energoresursus ekonomē un galā iegūts rezultāts, cik gados tas viss atmaksājas. Aprēķinos nav ietverta ekonomija, kas saistīta ar esošās ūdens sildīšanas sistēmas atslogošanu un kalpošanas laika paildzināšanu, transporta izdevumi energoresursu piegādei, laiks kurināšanai, malkas gādāšanai, skursteņslauķim, tehniskai apkopei un remontam.

Lai vieglāk saprastu tabulu, iedomājieties situāciju, ka kaimiņš 2700 Ls ir noguldījis bankā, bet Jūs nopirkāt saules kolektoru sistēmu. Pēc tam atrodiet energoresursu, ko Jūs ekonomēsiet un zem tā redzat cik ilgā laikā sistēma atmaksāsies. Atmaksas periodi ir četri. Pirmais ir bez ikgadējā inflācijas, bet pārējie ir ar ikgadējo inflāciju 3% – 7%, Piebildīšu, ka dabas gāze no 1.janvāra maksā par aptuveni 15% dārgāk. Tas nozīmē, ka inflācija energoresursiem ir lielāka, kā vidējā valstī. Ar sarkano ir summas, ko esat iztērējuši, bet ar zaļo ko nopelnījāt. Manoties krāsai no sarkanās uz zaļo, kreisajā tabulas malā redzat cik gados tas notiksies. Tāpat redzat, ka kaimiņš stabili katru gadu saņem savus 4%, kas nenosedz ikgadējo inflāciju. Pēc 20 gadiem varat salīdzināt kurš no Jums ir labāk ieguldījis līdzekļus un nopelnījis.

Šādus aprēķinus var veikt jebkurai situācijai, kur tiek patērēta siltumenerģija. Tāpēc droši zvaniet 29135508 vai rakstiet bio(at)bioen.lv un ieguldiet naudu savā nākotnē!

Elektrība

Sašķidrinātā gāze

Dīzeļdegviela

Dabas gāze

Malka
Ar cieņu
J.Zomerfelds
SIA “Talsu Bio-Enerģija”