Par uzņēmumu

Biroja ēka - Zvaigžņu iela 1
Biroja ēka - Zvaigžņu iela 1

SIA „Talsu Bio-Enerģija” dibināta 1994.gada 9.augustā kā centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs Talsu pilsētā un rajonā.

Mainoties tehnoloģijām un energoresursu cenām, SIA „Talsu Bio – Enerģija” kā viena no pirmajām Latvijā, uzstādīja centralizētās apkures katlu mājā šķeldas kurtuvi. Tas ļāva nodrošināt iedzīvotājiem pieņemamā līmenī cenu apkures pakalpojumiem laikā, kad gāzes, mazuta un akmeņogļu cenas uzsāka savu skrējienu pasaules biržās. No 1999.gada kā kurināmais visās Talsu Bio-Enerģija katlumājās tiek izmantota koksne.

Tā kā tiek izmantota vietējo ražotāju piegādātā šķelda, ir iegūta cenu stabilitāte un katra apkures sezona nesākās ar jauniem tarifiem.

2008.gadā katlumājā Talsos, A.Pumpura ielā tika uzstādīts pirmais valstī dūmgāzu kondensators, kas nodrošina dūmgāzu attīrīšanu un atļauj siltumapgādē izmantot mežizstrādes atlikumus / zarus, krūmus u.t.l./.

Paralēli apkures pakalpojumiem, uzņēmums apguvis jaunas darbības sfēras, kas cieši ir savietojamas ar apkuri. Šobrīd uzņēmums projektē, uzstāda un apkalpo ne tikai apkures sistēmas, bet arī projektē, uzstāda un apkalpo ūdens apgādes sistēmas, kanalizācijas sistēmas un ventilācijas sistēmas. Ar sadarbības partneriem ir realizēti dažādi projekti.

2009.gadā uzņēmums uzsāka apgūt saules enerģijas sfēru. Uzņēmuma darbinieki ir apmācīti Vācijā, kas ir Eiropas vadošā valsts atjaunojamās enerģijas jomā. Tagad varam klientiem piedāvāt saules kolektorus siltumenerģijas ražošanai un saules baterijas elektrības ražošanai.