Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

Publicēts 05.12.2019.

 

SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos.

Š.g. 15.oktobrī tika pabeigta katlumājas būvniecība, kas nozīmē to, ka Talsu pilsētā uz 30-40 gadiem tiks nodrošināta siltumenerģija.

Šobrīd vēl tiek veikta būves nodošana ekspluatācijā, kā arī turpinās katlumājas garantēto un funkcionālo rādītāju pārbaude.

Būvniecības darbus veic kompānija UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.

Jāatgādina, ka projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un uzlabot katlumājas energoefektivitāti, kā arī vietējo atjaunojamo energoresursu (kurināmās šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Katlumājas pārbūves rezultātā esošie divi tvaika katli tika nomainīti pret diviem jauniem šķeldas katliem ar katra katla jauda 5 MW, bet kopā 10 MW.

 

Līdz ar veiktajiem ieguldījumiem siltumapgādes sistēmā, uzņēmums neplāno palielināt pašreizējo siltumenerģijas tarifu Talsu pilsētā.