Centralizētā apkure

Uzņēmums nodrošina centralizēto apkuri Talsu pilsētā. Kā kurināmais tiek izmantota vietējo ražotāju piegādātā šķelda.

******

Informējam, ka atbilstoši SPRK lēmumam, apstiprināti SIA”Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa)

  1.  siltumenerģijas ražošanas tarifs 71,59 EUR/Mwh;
  2.  siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,74 EUR/Mwh;
  3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 7,08 EUR/Mwh;
  4. siltumenerģijas gala tarifs 97,41 EUR/Mwh;

Apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Iepriekšējais SIA”Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas tarifs no 01.05.2012. līdz 14.10.2022. bija noteikts 57,09 EUR par MWh plus PVN, kas sastāvēja no:

– tarifa pastāvīgās daļas 47,14 EUR tūkst./MW gadā plus PVN,

– tarifa mainīgās daļas 26,55 EUR par MWh plus PVN.

Lai atvieglotu nerēķināšanos par siltumenerģiju ziemā, klienti tiek aicināti iespēju robežās iemaksāt avansu par nākamās ziemas patēriņu.