Centralizētā apkure

A. Pumpura ielas katlu māja
A. Pumpura ielas katlu māja

Uzņēmums nodrošina centralizēto apkuri Talsu pilsētā. Kā kurināmais tiek izmantota vietējo ražotāju piegādātā šķelda.

******

Informējam, ka atbilstoši SPRK lēmumam Nr.81 (prot.Nr.11,6.p.) no 14.03.2012. SIA”Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas tarifs no 01.05.2012. gadu noteikts 57,09 EUR par MWh plus PVN, kas sastāv no:

– tarifa pastāvīgās daļas 47,14 EUR tūkst./MW gadā plus PVN,

– tarifa mainīgās daļas 26,55 EUR par MWh plus PVN.
 

Pievienotās vērtības nodoklis ir 12% iedzīvotājiem; 21% pārējiem klientiem.
 

Lai atvieglotu nerēķināšanos par siltumenerģiju ziemā, klienti tiek aicināti iespēju robežās iemaksāt avansu par nākamās ziemas patēriņu.