Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

Publicēts 03.06.2019.

SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos.

05.03.2018. SIA “Talsu Bio-Enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par projekta īstenošanu.

SIA “Talsu Bio-Enerģija” pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A. Pumpura ielā 12, Talsos” (identifikācijas Nr. BIO1/2018KF) rezultātiem 10.12.2018. noslēdza līgumu ar UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR (divi miljoni pieci simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas paredz būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, iekārtu piegādi un būvdarbu realizāciju.

Šobrīd nobeiguma stadijā ir projektēšana, notiek nepieciešamo siltumenerģijas ražošanas iekārtu izgatavošana un būvobjekta sagatavošanas darbi iekārtu uzstādīšanai un montāžai.