Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

Drīzuma noslēgsies SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu īstenotais projekts “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos, un uzlabot katlumājas energoefektivitāti, kā arī vietējo atjaunojamo energoresursu (kurināmās šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Projekta ietvaros tika veikti ievērojami katlumājas pārbūves darbi, nomainot divus mazāk efektīvus tvaika katlus pret diviem jauniem šķeldas katliem ar abu katlu kopējo jaudu 10 MW.

2019.gada 15.oktobrī noslēdzās katlumājas pārbūves darbi, savukārt š.g. 24.februārī tika pabeigta pārbūvētās katlumājas nodošana ekspluatācijā.

Pateicoties SIA “Talsu Bio-Enerģija” īstenotajam projektam, Talsu pilsētai nākamos 30-40 gadus būs nodrošināta efektīvi saražotas siltumenerģijas piegāde, turklāt minētā siltumenerģijas tiks iegūta no vietējā atjaunojamā energoresursa – kurināmās koksnes šķeldas.

 

Būvniecības darbus veica kompānija UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.