Informācija 31.08.2018.

31.08.2018.

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/046 aktivitātes

Ir noslēgusies konkursa pirmā kārta (kvalifikācijas prasības) un saņemts piedāvājums par katlumājas rekonstrukciju. Pašreiz notiek piedāvājuma izskatīšana un iesniegto dokumentu pārbaude.