Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

Publicēts 04.09.2019.

 

SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos.

Pilnībā ir pabeigta katlumājas pārbūves būvprojekta izstrāde, ir izgatavotas un katlumājā uzstādītas divas jaunas apkures katlu priekškurtuves ar jaudu 6 MWh un katlu iekārtas ar jaudu 5 MWh, kā arī elektrostatiskais filtrs. Filtrs veic dūmgāžu attīrīšanu no cietajām daļiņām (pelniem, izdedžiem, sodrējiem), nodrošinot, ka dūmgāžu maksimālais piesārņojuma līmenis nepārsniedz 30 μg/m3. Filtrs atbilst visiem Eiropas Savienības gaisa kvalitātes noteikumiem.

Šobrīd katlumājas pārbūve tuvojas nobeigumam, tiek veikta ēkas elektroinstalācijas izbūve un drīzumā tiks veikta arī skursteņa uzstādīšana.

Būvdarbus veic UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.