Šķeldas tirgus izpēte

Publicēts: 09.06.2021


Tiek veikta šķeldas tirgus izpēte.


Apjoms 25000 ber kubm; 50% meža šķelda, 50% nomaļu vai līdzīga.

Piegādes laiks – vienādā apjomā –  oktobris 2021 – maijs 2022.

Šķeldas kvalitātes specifikācija – pievienota.

Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma
noslēgšanai.

Apmaksa par piegādēm 60 dienas

Piedāvājumus iesniegt bio@bioen.lv līdz 17.jūnijam 2021. gadam.

Šķeldas kvalitātes specifika