Izsludinām iepirkuma procedūru katlumājas rekonstrukcijai

Šodien tiek izsludināta iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”. Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties sadaļā “Iepirkumi”

Projekta mērķis:
Veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.
Projekts ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti lielākajā no katlu mājām – A. Pumpura ielā 12, kā rezultātā tiks nomainītas esošās apkures katlu iekārtas. Esošie divi tvaika katli tiks nomainīti pret diviem jauniem katliem. Katra katla jauda 5 MW, bet kopā 10 MW.