Iepirkumi


Informācija

Aptauja par šķeldas piegādes  iespējām / noteikumi/.

Talsu Bio-Enerģija SIA veic aptauju par šķeldas iepirkuma iespējām.

 1. Piegādes kvalitāte
  • nomaļu vai zaru šķelda /bez skujām un mizas/ – 50% no apjoma,
  • „meža” šķelda – 50% no apjoma.
 2. Vasarā piegādātais apjoms rezervei – tikai „a” kvalitāte uz 01.10.2017 ne mazāk kā 15 000 berm3 .
 3. Iespējamais piegādes apjoms mēnesī sākot ar jūliju, ievērojot nosacījumu Nr.1 /nesajaukta/, uzrādot izvesto no noliktavas Talsos.
 4. Piedāvātās cenas EUR/ berm3 atsevišķi „nomaļu” un „meža šķeldai .
 5. Noliktava Talsos izmantojama tikai Talsu Bio-Enerģija patēriņam.
 6. Rezervei Bio laukumā iepriekšminētajā apjomā jābūt līdz 1. martam 2017. gadā.
 7. Plānotais iepirkuma apjoms 25000+25000 berm3

 

Nepieciešamie orientējošie apjomi /katlumājā/:

Jūl Aug Sept Okt Nov Dec Janv Febr Marts Apr Maijs Jūn Jūl
Berm3 1200 1200 1200 3600 5200 7200 9000 7500 5500 4000 2000 1200 1200

 

Pievienots 08.06.2016


Informācija

 

Pabeigta siltumtīklu izbūve projekta „Siltumtrase Krasta – Censoņu ielā Talsos” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/026) ietvaros un objekts ir nodots ekspluatacijā (08.10.2015).

Līgums Nr.01/2015 SIA „Grobiņas SPMK”. Siltumtīklu rekonstrukcija. Iepirkuma identifikācijas Nr.TBE 01/2015, „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1. aktivitates „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projekta „Siltumtīklu rekostrukcija Talsos, Talsu novadā saskaņā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.L-PCS-15-0144).

Talsu pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtas Talsu pamatskola Gaismas ielā 1 un Iekšlietu ministrijas glābšanas dienests K.Valdemāra ielā 94. Līdz ar to tiek slēgtas vietējās katlu mājas, uzlabojot gaisa kvalitāti un minēto ēku apkārtni.

 

KF_logotips

 

 

Pievienots 12.10.2015

 


Informācija

 

Pabeigta siltumtīklu pirmā posma izbūve no pieslēguma vietas līdz pamatskolas atzaram Gaismas ielā Nr. 1 projekta „Siltumtrase Krasta – Censoņu ielā Talsos” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/026) ietvaros.

Līgums Nr.L-PCS-15-0144 – „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

 

KF_logotips

 

 

Pievienots 01.10.2015

 


 

Informācija

 

Noslēdzies iepirkuma konkurss „Siltumtīklu izbūve Talsos, Talsu novadā” (iepirkuma ID Nr. TBE 01/2015).

 

KF_logotips

 

 

 

Pievienots 03.08.2015


Informācija

 

Par projektu ”Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā” (iepirkuma ID Nr. TBE 04/2014)

 

KF_logotips

 

 

 

Pievienots 10.07.2015


Informācija

 

Tiek izsludināts iepirkums par siltumtīklu izbūvi Talsos, Talsu novadā „Siltumtrase Krasta – Censoņu ielā Talsos” projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/026.

 

Pievienots 18.06.2015


Informācija

 

Par projektu ”Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā” (iepirkuma ID Nr. TBE 04/2014)

 

KF_logotips

 

 

 

Pievienots 12.05.2015

Pievienots 07.04.2015


Informācija

 

Pievienots 18.02.2015


Informācija

 

 

KF_logotips

 

Pievienots 16.02.2015


Informācija

 

Pievienots 12.12.2014


Informācija

Jautājumi un atbildes par iepirkumu “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta “Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Taslsu novadā” ietvaros”

 

Pievienots 27.11.2014


Informācija

Tiek izsludināts iepirkums “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta “Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Taslsu novadā” ietvaros”

 

Pievienots 24.11.2014


Informācija

SAKARĀ AR BŪVNIECĪBAS LIKUMA STĀŠANOS SPĒKĀ MAINĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN IEPIRKUMS TBE 04/2014 TIEK PĀRTRAUKTS

 

Pievienots 10.10.2014


Informācija

Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta “Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Taslsu novadā” ietvaros

 

Pievienots 08.10.2014


Grozījumi

Pievienots: 11.08.2014

 


INFORMĀCIJA

Sakarā ar izmaiņām Konkursa Nolikumā pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks
pagarināts. Lūdzu sekojiet informācijai mājas lapā.

Pievienots 08.08.2014


Pievienots 21.07.2014

 

Projekts:

 


SIA “Talsu Bio-Enerģija” ir noslēgusi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 06.03.2013. līgumu Nr. L-PCS-13-0066 (PCS/3.5.2.1.1/12/04/040) par projekta

“Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā” realizāciju.

Projekta attiecināmās izmaksas – LVL 449 832,95, no kā KF līdzfinansējums 40% apmērā – LVL 179 993,18

 

KF_logotips