Šķeldas tirgus izpēte

Publicēts: 13.05.2022

 

Tiek veikta tirgus izpēte kurināmā šķeldas iegādei 2022/2023. gada apkures sezonai.

Kurināmā apjoms 50000 berkubikmetri; 50% meža šķelda, 50% nomaļu vai līdzīga.

Piegādes laiks no šā gada 1. jūlija. Skatīt specifikāciju pielikumā.

Lūgums sniegt skatījumu par cenas korekciju, atbilstoši tirgus apstākļiem, noslēgtā līguma darbības laikā.

Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma noslēgšanai.

Apmaksa par piegādēm 60 dienas

Piedāvājumus iesniegt bio@bioen.lv līdz šā gada 20. maijam.

Šķeldas kvalitātes specifikācija