Siltumsūknis

Siltumsūknis – ierīce, kas izsūc siltumu no apkārtējās vides. Tā varētu dažos vārdos izskaidrot, kas šī ir par iekārtu. Tas ir tas pats ledusskapis, kas zināms katram no mums, tikai darbojas pretējā virzienā. Ledusskapī un tā saldētavā ir zemāka temperatūra nekā apkārtējā telpā, jo no turienes ir “izsūkts” siltums.

Siltumsūknis ir iekārta, kas spēj izsūkt siltumu daudz lielākā apjomā no apkārtējās vides un atdot to tur, kur tas vajadzīgs. Siltuma iegūšanas process notiek mainot dzesēšanas šķidruma, parasti freona, agregātstāvokli. Freons ir viela, kas izgaro pie ļoti zemām temperatūrām un tādējādi nodrošina ar “darbu” siltumsūkņa kompresoru. Kompresors darbības laikā izdala siltumu un iegūtais siltums tiek atdots apkures sistēmai. Tā tiek iegūta siltumenerģija, kuru izmanto tur kur tā vajadzīga.

Siltums tiek ņemts no apkārtējās vides. Parasti tas ir gaiss vai zemes. No gaisa un zemes tiek iegūts nepieciešamais siltums, lai freons mainītu savu agregātstāvokli no šķidra uz gāzveida un kompresors to atkal var sašķidrināt izmantojot elektrību un izdalot siltumu.

Siltumsūknis darbības laikā patērē elektrību. Ja salīdzina patērēto elektrību ar iegūto siltuma daudzumu kilovatos, tad iegūst siltumsūkņa efektivitātes koeficientu (COP – coefficient of performance). Šis skaitlis ir tas, kas raksturo konkrēto siltumsūkni, lai var iegūt priekšstatu par iekārtu, cik tā labi un efektīvi strādā. Jo augstāks skaitlis, jo labāka iekārta. Šeit gan ir jābūt uzmanīgiem, jo dažādi ražotāji izmanot dažādas metodikas, lai iegūtu COP un pēc iespējas lielāku. Tāpēc šeit ir jāpievērš uzmanība izejas datiem. Ražotāji COP norāda izmantojot enerģijas iegūšanas pusi A (air) gaisam vai B (bottom, soil) zemei un iegūstamās temperatūras pusei W (water).

Siltumsūkņus sadala pēc enerģijas ņemšanas vides (gaiss vai zeme) un siltumu saņemošās puses (gaiss vai ūdens). Tāpēc ir pieejami sekojoši siltumsūkņu veidi.
Gaiss – gaiss (siltums tiek ņemts no gaisa un arī nodots gaisam). COP norāda A…/A… .
Gaiss – ūdens (siltums tiek ņemts no gaisa un tiek nodots ūdenim). COP norāda A…/W… .
Zeme – ūdens (siltums tiek ņemts no zemes un tiek nodots ūdenim). Šeit pieskaitāmi gan horizontālā zemes kolektora, gan dziļurbuma, gan ūdenstilpnēs izveidotie kolektori. COP norāda B…/W… .

Siltumsūkņa pamatfunkcija ir iegūt pēc iespējas lētāku siltumenerģiju, kas pietiek apkurei, tāpēc izvēloties siltumsūkni kā pamatapkures veidu ir jārēķinās, ka nederēs temperatūras, kas ir malkas, gāzes vai šķidrā kurināmā katliem. Ar tradicionālajiem apkures veidiem iegūt 75 grādus nav problēmu, jo vajag tikai sadedzināt attiecīgu kurināmā daudzumu, bet siltumsūknim tas nav iespējams bez “ārējās” palīdzības, jo kompresors darbības laikā tādas temperatūras neizdala. Ja apkurei vajag 60 un vairāk grādus, tad tiek ieslēgti elektriskie sildītāji, kas attiecīgi tērē tik cik nepieciešams, lai iegūtu vajadzīgo temperatūru un tur vairs nekādu COP nav. Tieši šī kļūda ir visbiežāk sastopamā problēma siltumsūkņu īpašniekiem, kas maksā lielus rēķinus par elektrību, jo siltumsūknis strādā bez COP. Praktiski māja tiek sildīta ar elektrību, kas ir visdārgākais enerģijas veids.

Siltumsūknis kā pamatapkures veids ir visefektīvākais, ja izmanto kopā ar silto grīdu apkuri. Ja grib izmantot tradicionālo radiatoru apkuri, tad jārēķinās, ka radiatoru izmēri būs lielāki, kā parasti izmantotajiem.

Šobrīd piedāvājam siltumsūkņus gaiss-ūdens un gaiss-gaiss.