Apkure

 • 25 kW malkas gāzu ģenerācijas katls, akumulācijas tvertne un automātika privātmājā Ģibuļu pagastā.
 • 12kW siltumsūknis gaiss/ūdens, zemo temperatūru apkures sistēma ar saules kolektoru atbalsu biroja ēkai Ģibuļu pagastā.
 • Esošās apkures sistēmas papildināšana ar akumulācijas tvertni un automātiku Talsu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
 • Biroju ēkas pieslēgšana pilsētas centralizētās apkures sistēmai. Uzstādīta akumulācijas tvertne un automātika, kas apvieno pilsētas centralizēto apkuri, vietējo centrālapkures kamīnu un karstā ūdens sagatavošanu. Kurinot kamīnu, tiek samazināts iepirktās siltumenerģijas daudzums.
 • Pilsētas centralizētās apkures sistēmas pieslēgums privātmājai Talsos. Uzstādīts siltummezgls un automātika.
 • Pilsētas centralizētās apkures sistēmas pieslēgums PII “Kastanītis”. Uzstādīts siltummezgls un automātika.
 • Pilsētas centralizētās apkures sistēmas pieslēgums Talsu pamatskolai. Uzstādīts siltummezgls un automātika.
 • Pilsētas centralizētās apkures sistēmas pieslēgums VUGD Talsu nodaļai. Uzstādīts siltummezgls un automātika.
 • 30 kW malkas gāzu ģenerācijas katls, 2 akumulācijas tvertnes un automātika privātmājā Ģibuļu pagastā.
 • 30 kW malkas gāzu ģenerācijas katls, akumulācijas tvertne un automātika privātmājā Ģibuļu pagastā.
 • Siltummezgla ierīkošana daudzdzīvokļu ēkai Zvirgzdos.
 • Pilsētas centralizētās apkures sistēmas pieslēgums privātmājai Talsos. Uzstādīts siltummezgls un automātika.
 • 18 kW dīzeļdegvielas apkures katls privātmājā Talsos.