Kārtējā konkursa kārta uzņēmējiem, izglītības iestādēm, medicīnas iestādēm un kultūras institūcijām

Kopš vakardienas, 3.februāra ir izsludināta jau IV kārta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. Vairāk informācijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.