Sākas Talsu pilsētas centralizētās apkures sistēmas katlumājas rekonstrukcijas projekts.

Šodien, 05.03.2018., tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.3.1.0/17/A/046.
Līgums noslēgts starp CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) un SIA “Talsu Bio-Enerģija”. Tas paredz Talsu pilsētas centralizētās apkures sistēmas katlumājas, kas atrodas A.Pumpura ielā 12, Talsos, rekonstrukciju.
Projekta kopējie izdevumi 2 413 181,65 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 784 365,00 EUR. Atbalsta summa nepārsniedz 713 746,00 EUR, no tās KF finansējums nepārsniedz 713 746,00 EUR.
Informāciju par aktivitātēm publicēsim speciāli izveidotajā sadaļā “Katlumājas rekonstrukcija