Izsludināts konkurss komersantiem, izglītības iestādēm un ārstniecības iestādēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” ietvaros

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums””.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa trešās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums 13 607 602 latu apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

komersantiem – 50 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
izglītības iestādēm un kultūras institūcijām – 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, – 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai ir ievietotas konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē: www.lvif.gov.lv un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz SIA “Vides investīciju fonds” no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2013.gada 22.augustam (ieskaitot) darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.30 Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā), vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

Informācija pārpublicēta no www.varam.gov.lv

Situācija saules bateriju tirgū

Situācija.

Šobrīd pasaules tirgus mērogā saules bateriju (PV) segmentā ir radusies pārprodukcija. Tās būtu labas ziņas pircējiem, jo loģiski būtu, ka iekārtu cenas samazinās tirgū valdošās konkurences ietekmē. Lai palielinātu savu ietekmi tirgū, Ķīnā ražotās baterijas tiek eksportētas par cenām, kas ir zemākas par pašizmaksu, bet Ķīnas valdība sedz ražotājiem radušos zaudējumus. Šāda rīcība nav pieņemama daudziem Eiropas un pasaules ražotājiem. Eiropas savienība ir spērusi pirmo soli, lai cīnītos ar šo netaisnību. Eiropas komisijā 4. jūnijā ir pieņemts lēmums, piemērot no Ķīnas ievestajām baterijām sākotnēju 11,8 % papildus ievedmuitu. Paralēli tam, līdz šī gada 6. augustam tiks vestas sarunas, lai vienotos par abpusēji izdevīgiem noteikumiem turpmākajai sadarbībai. Ja vidusceļš netiks atrasts, pēc EK Tirdzniecības komisāra Karela de Guchta (Karel de Gucht) vārdiem, ievedmuita tiks paaugstināta vidēji līdz 47,6%, lai aizsargātu ES ražotājus. Gala lēmums par radušos situāciju tiks pieņemts līdz 2013.gada 6.decembrim.
Savukārt 2013.gada 30.maijā Saeima 2.lasījumā apstiprināja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kuros paredz ieviest NETO uzskaites principu privātpersonām – elektrības ražotājiem. Vēl ir vajadzīgs grozījumus apstiprināt 3.lasījumā un vairākus gadus ilgušais process būs beidzies.

Ko tas nozīmē pircējiem?

Pircējiem, kas domā par saules bateriju iegādi un uzstādīšanu līdz 6.augustam cenu pieaugums nav tik būtisks. Ja sarunu ceļā netiks panākta vienošanās par godīgas konkurences saglabāšanu pasaules tirgū, saules bateriju cenas strauji kāps. Pamatojums tam ir vienkāršs. Tiks piemērota papildus ievedmuita un no tās nebūs lielas iespējas izvairīties, jo pēc aptuveniem aprēķiniem, Ķīnā tiek saražotas līdz pat 80% no pasaules saules baterijām.

Kopsavilkums.

Izvērtējot visu iepriekš minēto, iespējams, ka līdz 6.augustam ir laiks, kad iegādāties saules baterijas par viszemākajām cenām. Ja uzņēmējiem laiku pa laikam ir iespēja saņemt valsts atbalstu šādu iekārtu iegādei, tad privātpersonām tādas tuvākajā laikā nav pat plānotas. Tāpēc katram ir jāizšķiras, ko darīt tālāk. Ja radusies interese, droši rakstiet bio@bioen.lv vai zvaniet 29135508.

Aktuālās saules bateriju cenas varat apskatīt šeit.