KPFI II.kārta mājsaimniecībām

30.11.2011. noslēgusies pieteikšanās “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”

2011.gada 30. novembrī noslēdzās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātā konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” II. kārta. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ietvaros bija pieejams 7 218 785,33 latu liels līdzfinansējums.

Salīdzinot ar I. kārtu, potenciālo klientu interese bija lielāka un tie, kas nebija piedalījušies pirmajā kārtā, to darīja tagad. Jāpiebilst, ka pirmajā kārtā valsts līdzfinansējumu saņēma visi projekti, kas izturēja administratīvās vērtēšanas procesu, jo pieprasījums bija mazāks nekā pieejamais finansējums. Otrā kārta, pēc mūsu novērojumiem nebeigsies tikai ar administratīvo vērtēšanu, bet turpināsies arī kvalitātes vērtēšana. Šajā posmā tiks izvērtēta izvēlēto iekārtu efektivitātes rādītāji. Šeit priekšroka būs tiem klientiem, kas izvēlējušies varbūt dārgāku, bet tomēr efektīvāku iekārtu, kas ilgtermiņā saražos daudz vairāk “zaļās enerģijas” nekā mazāk efektīvāka. Tas ir arī šī konkursa mērķis, atbalstīt tos, kas saudzē apkārtējo vidi un ekonomē energoresursus visvairāk.

Runājot par SIA “Talsu Bio-Enerģija” pieredzi konkursa ietvaros, varam informēt, ka šajā kārtā kopumā saņēmām 70 klientu pieprasījumus. Noskaidrojot visus apstākļus un savācot nepieciešamo informāciju tika sagatavoti 52 piedāvājumi. 11 no saņēmējiem ir paziņojuši, ka piedalās ar mūsu piedāvājumu konkursā. Salīdzinot skaitļus redzam, ka piedalās mazāk nekā interesentu, bet tas ir skaidrojams ar dažādiem faktiem.

Daži no tiem ir:

1. Klienti pirms pieprasījuma iesniegšanas nav ieguvuši pilnīgu informāciju par noteikumiem, kas ir saistoši konkursa dalībniekiem.

2. Klienti apskatot cenas un piedāvājumus, kas pieejami publiskajā telpā, nav pievērsuši uzmanību tam, kas parasti ir rakstīts maziem burtiem, proti, cenas daudz kur norādītas bez PVN, cenās nav ietvertas izmaksas, kas saistītas ar transportu, montāžu, servisu un garantijām, cenās nav ietvertas izmaksas, kas saistītas ar sistēmas pieslēgšanu esošajiem pieslēgumiem konkrētās situācijās utt.

3. Klienti nezina, ka nav pieejami avansa maksājumi. Tas nozīmē, ka visu projektu no sākuma realizē klients tikai un vienīgi par savu naudu un tikai pēc tam saņem no valsts atpakaļ maksimāli 50%, bet ne vairāk kā 7000Ls.

4. Mūsu pieredze rāda, ka daļa klientu domā vai arī ir maldināti, ka iekārtas ir tik efektīvas, ka šodien uzstādīja, bet rīt jau tās ir atmaksājušās. Šos termiņus ietekmē ļoti daudz apstākļu, tāpēc tie jārēķina katram objektam atsevišķi. Ātrākais termiņš, kas bijis mūsu aprēķinos ir 4,5 gadi. Mūsu vidējais rādītājs ir 7-9 gadi.

 

Lai vai kā tomēr pozitīvais ir tas, ka arī beidzot Latvijā iedzīvotājiem ir pieejamas atbalsta programmas, kas bagātajās Eiropas valstīs darbojas jau vairākus gadus. Šobrīd ir iespējams iegūt līdz 50% no attiecināmajām izmaksām un tas nav maz.

 

Paldies par izrādīto interesi, sapratni un uzticēšanos!