Siltumenerģijas tarifa izmaiņas

Ar šo informējam, ka, pēc sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas lēmuma, ar šā gada 22. maiju stāsies spēkā jauns

siltumenerģijas tarifs – 83,26 Eur par MWh bez PVN līdzšinējā siltumenerģijas

tarifa 91.04 Eur par MWh bez PVN vietā.

Paziņojums par noteikto (piemēroto) tarifu.

            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija”, Reģ. nr. LV 46103004471, juridiskā adrese: Zvaigžņu ielā 1, Talsos, Talsu nov., LV-3201, 2023. gada 13.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

 Mērv.Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumāSadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumāTirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumāGala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)EUR/MWh66.1217.847.0891.04
Piedāvātais tarifs (bez PVN)EUR/MWh59.4416.747,0883.26
  Tarifa samazinājums%8.5%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2023.gada 22.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro “Talsu Bio – Enerģija” SIA noteikto tarifu,  kas 27.01.2023  publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ( 2023/20.DA26)  un precizējums, kas 31.01.2023 publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/22.DA4)  un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 12.10.2022 lēmumu Nr.205  “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.” apstiprināto tarifu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (šķeldas) cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu lietotājs var SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, iepriekš sazinoties ar SIA ”Talsu Bio-Enerģija” sūtot e-pastu uz: bio@bioen.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, e-pasta adrese: bio@bioen.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Šķeldas tirgus izpēte

Tiek veikta tirgus izpēte kurināmā šķeldas iegādei sākot ar 2023. gada 1. Maiju līdz 31. augustam ieskaitot.

Kurināmā apjoms 5000 berkubikmetri; 50% meža šķelda, 50% nomaļu vai līdzīga.

Piegādes laiks no šā gada 1. maija. Skatīt specifikāciju pielikumā.

Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma noslēgšanai.

Apmaksa par piegādēm 60 dienas

Piedāvājumus iesniegt bio@bioen.lv līdz šā gada 11. aprīlim ieskaitot.

Specifikācija

No šā gada 1. marta jauns siltumenerģijas tarifs

Informējam, ka atbilstoši SPRK lēmumam, apstiprināti SIA”Talsu Bio-
Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās
vērtības nodokļa) siltumenerģijas gala tarifs 91,04 EUR/Mwh;

Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā (šķelda) cenas
samazināšanos. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot
vērā, ka tarifs pārsniedz 68,00 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par
piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 79,52 EUR/MWh.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija”, Reģ. nr. LV 46103004471, juridiskā adrese: Zvaigžņu ielā 1, Talsos, Talsu nov., LV-3201, 2023. gada 25.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

 Mērv.Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumāSadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumāTirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumāGala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)EUR/MWh71.5918.747.0897.41
Piedāvātais tarifs (bez PVN)EUR/MWh66.1217.847,0891.04
  Tarifa samazinājums%6.5%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā , ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis “ lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. Tarifu plānots piemērot ar 1.martu 2023.gadā.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 12.10.2022 lēmumu Nr.205 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.”

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu lietotājs var SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, iepriekš sazinoties ar SIA ”Talsu Bio-Enerģija” sūtot e-pastu uz: bio@bioen.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, e-pasta adrese: bio@bioen.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Šķeldas tirgus izpēte

Tiek veikta tirgus izpēte kurināmā šķeldas iegādei 2023. gada apkures sezonai.

Kurināmā apjoms 25000 berkubikmetri; 50% meža šķelda, 50% nomaļu vai līdzīga.

Piegādes laiks no šā gada 1. februāra. Skatīt specifikāciju pielikumā.

Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma noslēgšanai.

Apmaksa par piegādēm 60 dienas

Piedāvājumus iesniegt bio@bioen.lv līdz šā gada 18. janvārim ieskaitot.

Šķeldas kvalitātes specifikācija

No 15. oktobra jauns siltumenerģijas tarifs

A. Pumpura ielas katlu māja

Informējam, ka atbilstoši SPRK lēmumam, apstiprināti SIA”Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa)

  1.  siltumenerģijas ražošanas tarifs 71,59 EUR/Mwh;
  2.  siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,74 EUR/Mwh;
  3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 7,08 EUR/Mwh;
  4. siltumenerģijas gala tarifs 97,41 EUR/Mwh;

Apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Iepriekšējais SIA”Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas tarifs no 01.05.2012. līdz 14.10.2022. bija noteikts 57,09 EUR par MWh plus PVN, kas sastāvēja no:

– tarifa pastāvīgās daļas 47,14 EUR tūkst./MW gadā plus PVN,

– tarifa mainīgās daļas 26,55 EUR par MWh plus PVN.


 Lai atvieglotu nerēķināšanos par siltumenerģiju ziemā, klienti tiek aicināti iespēju robežās iemaksāt avansu par nākamās ziemas patēriņu.

Iedzīvotājiem plāno līdz 20 000 eiro atbalstu gāzes katla nomaiņai vai «zaļās» elektrības ieguvei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno līdz 20 000 eiro lielu valsts atbalstu mājsaimniecībām, kas fosilā kurināmā jeb dabasgāzes iekārtu nomainīs pret jaunām atjaunojamos energoresursus (AER) izmantojošām iekārtām – biomasas granulu katlu, siltumsūkni vai saules kolektoru, pieslēgsies centralizētai siltumapgādes sistēmai vai arī pašpatēriņam ražos elektroenerģiju no AER – saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, informēja VARAM.

Vairāk: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/iedzivotajiem-plano-lidz-20-000-eiro-atbalstu-gazes-katla-nomainai-vai-zalas-elektribas-ieguvei.a442968

SIA “Talsu Bio-Enerģija” komentārs par SIA “ADAX-2” aicinājumu atslēgties no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas

SIA Adax-2 aicina pašu apsaimniekoto ēku iedzīvotājus atslēgties no
pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas un izbūvēt pašiem savas
katlumājas.

Komentārs par šo paziņojumu:

Talsu pilsētā centralizētajai siltumapgādei ir pieslēgti 153 dažādi patērētāji, no tiem ap 60 daudzdzīvokļu ēkas, ko apsaimnieko gan paši šo ēku īpašnieki ; gan SIA Talsu namsaimnieks; gan SIA Adax- 2. Visās šajās ēkās ir uzstādītas identiskas ierīces apkures un karstā ūdens apgādes nodrošināšanai.

            Siltumenerģija tiek piegādāta atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, kas savukārt ir noslēgti pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 no 21. oktobra 2008. gadā “ Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.

            Iepriekšminētie līgumi un noteikumi nosaka kārtību kādā Piegādātājs piegādā un Lietotājs lieto enerģiju, tai skaitā kādai jābūt no ēkas siltumtīklā ievadītai temperatūrai.

            Talsu pilsētā minētie noteikumi atļautajās robežās tiek ievēroti gan SIA Talsu namsaimnieks, gan citu apsaimniekotāju, privātmāju, gan valsts un pašvaldību, rūpniecisko un tirdzniecības patērētāju ēkās. To nodrošina pareizi ekspluatēts, šajās ēkās uzstādītai siltummezgls. Izņēmums ir SIA Adax-2 apkalpotās ēkas, kurās nekompetences vai kādu citu iemeslu dēļ uzstādītie siltummezgli netiek pienācīgi uzraudzīti vai, nesaskaņojot ar Piegādātāju, pārbūvēti. Rezultātā no ēkas aizejošā temperatūra silda zemi un apdraud visas piegādes drošību pilsētā.

            Jūsu ēkas apsaimniekotājs – Adax -2 , neskatoties uz vairākkārtējām mutiskām pārrunām, kā arī rakstiskiem brīdinājumiem, t.sk., saistībā ar māju Darba ielā 23, spītīgi nepilda savus apsaimniekotāja pienākums par siltummezgla uzturēšanu. Jādara būtu:

  1. jāseko līdz siltummezglā uzstādīto iekārtu darbībai;
  2. reizi 6 mēnešos jāveic siltummaiņa karstā ūdens gatavošanai ķīmiska tīrīšana;
  3. iespējamo problēmu gadījumā kopējai problēmu novēršanai par tām jāinformē siltumenerģijas Piegādātājs.

Tā tas notiek ar visiem lietotājiem Talsu pilsētā.

Siltummaiņa tīrīšana izmaksā 62 Eur par reizi, un to var izdarīt santehniķis ar III kategorijas kvalifikāciju. Materiāli un iekārtas tirgū brīvi pieejami.

            Ja “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” netiek ievēroti, likumdevējs ir paredzējis “kompensācijas maksājumus” (līgumsods), kas daļēji nosedz Piegādātāja izdevumus par izlietoto kurināmo un elektroenerģiju zemes uzsildīšanai.

Adax- 2 administrācija savā Paziņojumā Jums apzināti to nosauc par “apmaksa no daudzdzīvokļu mājas finanšu līdzekļiem par dzīvokļu īpašnieku neizmantoto siltumenerģiju”. Kompensācijas maksājumam nav nekāda sakara ar izmantoto vai neizmantoto siltumenerģiju, tas ir līgumsods apsaimniekotājam par siltummezgla nepareizu ekspluatāciju kuras rezultātā tiek apsildīta nevis ēka, bet zeme no ēkas aizejošā siltumapgādes vada teritorijā un apdraud visas piegādes drošību pilsētā.  Tā tiek konstatēta precīzi ar mērierīcēm nepārtauktības režīmā un par to var pārliecināties jebkurš interesents iepriekš saskaņotā laikā ierodoties SIA “Talsu BIO Enerģija” birojā Zvaigžnu ielā 1, Talsos. Salīdzinoši: ja autobusa šoferis ir pārkāpis satiksmes noteikumus un saņēmis sodu, tad autobusa pasažieriem šo sodu nav jaapmaksā.

            Daudzdzīvokļu ēkas Darba ielā 23  atslēgšana bez brīdinājuma no siltumapgādes ir klaja nepatiesība. Minētās ēkas iedzīvotāji lēmumu izbūvēt sev atsevišķu katlumāju par saviem līdzekļiem ar sašķidrināto gāzi kā kurināmo bija pieņēmuši, visticamāk, reizē ar ēkas siltināšanas projekta uzsākšanu. Šāda projekta realizācijai bija nepieciešams saņemt atļauju no būvvaldes, kas arī tika saņemta un tas noteikti nav dažu dienu jautājums.

            Likumdošana Latvijā paredz, ka katrs var izvēlēties, kā nodrošināt sevi ar siltumenerģiju. Talsu pilsētā pēdējos 3 gados pilsētas siltumtīkliem pieslēgušās – 2018. gadā 7 privātmājas ; viena atslēgusies ; 2019. gadā – 3 privātmājas; 2020.gadā – 2 privātmājas. Rindā vēl ir ap 10 mājām, kuras pieslēgt ir sarežģīti zemes īpašumtiesību dēļ. Kopā apsildām 20 privātīpašniekus, gribās ticēt, ka viņi smalki izrēķina, kas ir labāk un izdevīgāk.

            Nobeidzot, neviena Adax-2 apsaimniekošanā esošā māja no siltumenerģijas padeves atslēgta netiks. Tai pašā laikā “kompensācijas rēķini” tiks izrakstīti līdz brīdim, kamēr ēkas apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtas tiks sakārtotas atbilstoši noteikumiem un nepieciešamības gadījumā tiks iesniegta tiesā prasībā šo, no līguma pārkāpuma izrietošo maksājumu piespiedu piedziņai no apsaimniekotāja SIA Adax-2.

            Talsu Bio-Enerģija SIA ir gatava sniegt bezmaksas juridisko palīdzību gadījumos, ja “Apsaimniekotājs” izrakstītos kompensācijas rēķinus mēģinās sadalīt uz ēkas iedzīvotājiem.

            Jurijs Zaļupe

Talsu Bio-Enerģija valdes priekšsēdētājs

Inženieris – celtnieks specialitātē “Siltuma, gāzes apgāde un ventilācijas iekārtas”.

 

Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

Drīzuma noslēgsies SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu īstenotais projekts “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos, un uzlabot katlumājas energoefektivitāti, kā arī vietējo atjaunojamo energoresursu (kurināmās šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Projekta ietvaros tika veikti ievērojami katlumājas pārbūves darbi, nomainot divus mazāk efektīvus tvaika katlus pret diviem jauniem šķeldas katliem ar abu katlu kopējo jaudu 10 MW.

2019.gada 15.oktobrī noslēdzās katlumājas pārbūves darbi, savukārt š.g. 24.februārī tika pabeigta pārbūvētās katlumājas nodošana ekspluatācijā.

Pateicoties SIA “Talsu Bio-Enerģija” īstenotajam projektam, Talsu pilsētai nākamos 30-40 gadus būs nodrošināta efektīvi saražotas siltumenerģijas piegāde, turklāt minētā siltumenerģijas tiks iegūta no vietējā atjaunojamā energoresursa – kurināmās koksnes šķeldas.

 

Būvniecības darbus veica kompānija UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.