Siltumenerģijas tarifa izmaiņas

Ar šo informējam, ka, pēc sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas lēmuma, ar šā gada 3. maiju stāsies spēkā jauns

siltumenerģijas tarifs – 70,77 Eur par MWh bez PVN līdzšinējā siltumenerģijas

tarifa 76,54 Eur par MWh bez PVN vietā.

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas

Ar šo informējam, ka, pēc sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas lēmuma, ar šā gada 1. aprīli stāsies spēkā jauns

siltumenerģijas tarifs – 76,54 Eur par MWh bez PVN līdzšinējā siltumenerģijas

tarifa 80,86 Eur par MWh bez PVN vietā.

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas

Ar šo informējam, ka, pēc sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas lēmuma, ar šā gada 1. septembri stāsies spēkā jauns

siltumenerģijas tarifs – 80,86 Eur par MWh bez PVN līdzšinējā siltumenerģijas

tarifa 83,26 Eur par MWh bez PVN vietā.

Paziņojums par noteikto (piemēroto) tarifu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija”, reģ. Nr. LV 46103004471, juridiskā adrese:
Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu novads, LV-3201, 2023. gada 24.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.
Mērvienība Ražošanas tarifs Sadales tarifs Tirdzniecības tarifs Gala tarifs

Mērv.Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumāSadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumāTirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumāGala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)EUR/MWh59.4416.747,0883.26
Piedāvātais tarifs (bez PVN)EUR/MWh57.3816.407,0880.86
  Tarifa samazinājums%2.9%


Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2023.gada 1.septembrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.


No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro “Talsu Bio-Enerģija” SIA noteikto tarifu, kas
17.04.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ( 2023/74.DA1) un precizējums, kas 18.04.2023.
publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/75.DA8) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas ar 12.10.2022. lēmumu Nr.205 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu BioEnerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu.


Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (šķeldas) cenas samazinājumu.


Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā)
projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu, lietotājs var SIA “Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu ielā
1, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, iepriekš sazinoties ar SIA “Talsu Bio-Enerģija”, sūtot e-pastu uz bio@bioen.lv.


Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA “Talsu BioEnerģija”, Zvaigžņu ielā 1, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, e-pasta adrese: bio@bioen.lv, kā arī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības
adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šķeldas tirgus izpēte

Tiek veikta tirgus izpēte kurināmā šķeldas iegādei sākot ar 2023. gada 1. Septembri līdz 2024. gada 01. Maijam ieskaitot.

Kurināmā apjoms 40000 berkubikmetri; 50% meža šķelda, 50% nomaļu vai līdzīga.

Piegādes laiks no šā gada 1. septembra. Skatīt specifikāciju pielikumā.

Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma noslēgšanai.

Apmaksa par piegādēm 60 dienas

Piedāvājumus iesniegt bio@bioen.lv līdz šā gada 11. jūlijam ieskaitot.

Specifikācija

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas

Ar šo informējam, ka, pēc sabiedrisko pakalpojumu

regulēšanas komisijas lēmuma, ar šā gada 22. maiju stāsies spēkā jauns

siltumenerģijas tarifs – 83,26 Eur par MWh bez PVN līdzšinējā siltumenerģijas

tarifa 91.04 Eur par MWh bez PVN vietā.

Paziņojums par noteikto (piemēroto) tarifu.

            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija”, Reģ. nr. LV 46103004471, juridiskā adrese: Zvaigžņu ielā 1, Talsos, Talsu nov., LV-3201, 2023. gada 13.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

 Mērv.Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumāSadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumāTirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumāGala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)EUR/MWh66.1217.847.0891.04
Piedāvātais tarifs (bez PVN)EUR/MWh59.4416.747,0883.26
  Tarifa samazinājums%8.5%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2023.gada 22.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro “Talsu Bio – Enerģija” SIA noteikto tarifu,  kas 27.01.2023  publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ( 2023/20.DA26)  un precizējums, kas 31.01.2023 publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/22.DA4)  un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 12.10.2022 lēmumu Nr.205  “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.” apstiprināto tarifu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (šķeldas) cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu lietotājs var SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, iepriekš sazinoties ar SIA ”Talsu Bio-Enerģija” sūtot e-pastu uz: bio@bioen.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, e-pasta adrese: bio@bioen.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Šķeldas tirgus izpēte

Tiek veikta tirgus izpēte kurināmā šķeldas iegādei sākot ar 2023. gada 1. Maiju līdz 31. augustam ieskaitot.

Kurināmā apjoms 5000 berkubikmetri; 50% meža šķelda, 50% nomaļu vai līdzīga.

Piegādes laiks no šā gada 1. maija. Skatīt specifikāciju pielikumā.

Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma noslēgšanai.

Apmaksa par piegādēm 60 dienas

Piedāvājumus iesniegt bio@bioen.lv līdz šā gada 11. aprīlim ieskaitot.

Specifikācija

No šā gada 1. marta jauns siltumenerģijas tarifs

Informējam, ka atbilstoši SPRK lēmumam, apstiprināti SIA”Talsu Bio-
Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās
vērtības nodokļa) siltumenerģijas gala tarifs 91,04 EUR/Mwh;

Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā (šķelda) cenas
samazināšanos. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot
vērā, ka tarifs pārsniedz 68,00 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par
piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 79,52 EUR/MWh.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija”, Reģ. nr. LV 46103004471, juridiskā adrese: Zvaigžņu ielā 1, Talsos, Talsu nov., LV-3201, 2023. gada 25.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

 Mērv.Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumāSadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumāTirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumāGala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)EUR/MWh71.5918.747.0897.41
Piedāvātais tarifs (bez PVN)EUR/MWh66.1217.847,0891.04
  Tarifa samazinājums%6.5%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā , ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis “ lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. Tarifu plānots piemērot ar 1.martu 2023.gadā.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 12.10.2022 lēmumu Nr.205 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.”

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu lietotājs var SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, iepriekš sazinoties ar SIA ”Talsu Bio-Enerģija” sūtot e-pastu uz: bio@bioen.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, e-pasta adrese: bio@bioen.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.