Iepirkuma procedūras grozījumi “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”

Ir veiktas izmaiņas nolikumā iepirkumā “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”.
Ar jauno nolikumu varat iepazīties sadaļā “Iepirkumi”.
Vēršam uzmanību, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 18.06.2018.

Satiksmes slēgšana Lielā ielā, Talsos

Informējam, ka 2. un 3.maijā, darba laikā tiks pilnībā slēgta satiksme Lielā ielā, Talsos. Tas saistīts ar pēdējiem ielas seguma atjaunošanas darbiem pēc centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas. Ārpus darba laika iela būs atvērta satiksmei.

Pateicamies par sapratni!

Ielas seguma atjaunošana Lielā ielā, Talsos

Sniegam nokūstot un iestājoties darbu veikšanai atbilstošajiem laika apstākļiem, no šodienas ir uzsākti ielas seguma atjaunošanas darbi Lielā ielā, Talsos. Bruģis tika demontēts centralizētās apkures sistēmas rekonstrukcijas laikā. Paralēli darbiem būs siltuma piegādes pārtraukums vienas dienas garumā, lai pabeigtu darbus, ko nevarēja veikt rekonstrukcijas laikā.
Paldies par sapratni!

Sākas Talsu pilsētas centralizētās apkures sistēmas katlumājas rekonstrukcijas projekts.

Šodien, 05.03.2018., tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.3.1.0/17/A/046.
Līgums noslēgts starp CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) un SIA “Talsu Bio-Enerģija”. Tas paredz Talsu pilsētas centralizētās apkures sistēmas katlumājas, kas atrodas A.Pumpura ielā 12, Talsos, rekonstrukciju.
Projekta kopējie izdevumi 2 413 181,65 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 784 365,00 EUR. Atbalsta summa nepārsniedz 713 746,00 EUR, no tās KF finansējums nepārsniedz 713 746,00 EUR.
Informāciju par aktivitātēm publicēsim speciāli izveidotajā sadaļā “Katlumājas rekonstrukcija