Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos.

Š.g. 15.oktobrī tika pabeigta katlumājas būvniecība, kas nozīmē to, ka Talsu pilsētā uz 30-40 gadiem tiks nodrošināta siltumenerģija.

Šobrīd vēl tiek veikta būves nodošana ekspluatācijā, kā arī turpinās katlumājas garantēto un funkcionālo rādītāju pārbaude.

Būvniecības darbus veic kompānija UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.

Jāatgādina, ka projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un uzlabot katlumājas energoefektivitāti, kā arī vietējo atjaunojamo energoresursu (kurināmās šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Katlumājas pārbūves rezultātā esošie divi tvaika katli tika nomainīti pret diviem jauniem šķeldas katliem ar katra katla jauda 5 MW, bet kopā 10 MW.

 

Līdz ar veiktajiem ieguldījumiem siltumapgādes sistēmā, uzņēmums neplāno palielināt pašreizējo siltumenerģijas tarifu Talsu pilsētā.

Pirms rekonstrukcijas
Pēc rekonstrukcijas

Apkures sezona ir klāt!

Tā kā jaunais katlu mājas dūmenis ir ieņēmis savu vietu, varam uzsākt, daudzu tik ļoti gaidīto, apkures sezonu. Siltumpadeve jau ir nodrošināta Talsu pilsētas izglītības iestādēs, un lēnām siltums radiatoros parādās arī daudzstāvu dzīvojamajās mājās. Arī vietējie laikraksti (Talsu Vēstis un Talsu Novada Ziņas) informē iedzīvotājus par apkures sezonas sākumu un katlu mājas rekonstrukcijas beigu fāzi.

Lai gan apkures sezona ir sākusies, tas nenozīmē, ka katlu mājas pārbūve ir galā. Jaunās iekārtas ekspluatācijā tiks nodotas 15. oktobrī, kad arī būs zināms precīzāks ieguldījumu apmērs, taču jau tagad ir skaidrs, ka tas pārsniegs 2,5 miljonus eiro. Pabeidzot katlu mājas rekonstrukciju, Talsu pilsētā uz 30-40 gadiem siltumenerģija tiks nodrošināta!

Līdz ar ieguldījumiem siltumenerģijas nozarē, uzņēmums neplāno palielināt pašreizējo siltumenerģijas tarifu Talsu pilsētā.

Pelnus neelposim

Arvien straujāk tuvojas jaunā apkures sezona, tāpēc arī septembrī aktīvi turpinās Talsu galvenās katlu mājas rekonstrukcija. Kā redzams bildēs un arī dabā, ir parādījies jauns ēkas augstākais punkts, kas gan vēl nav skurstenis, bet gan elektrofiltrs. Tas rūpēsies par dūmgāzu attīrīšanu no cietajām daļiņām (pelniem, izdedžiem, sodrējiem). Filtrs atbilst visiem Eiropas Savienības gaisa kvalitātes noteikumiem, kas nosaka maksimālo piesārņojuma līmeni 30 μg/m3

Uzsākti darbi arī pie ēkas elektroinstalācijas izbūves un tuvākajā laikā tiks veikta skursteņa uzstādīšana.

Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

 

SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos.

Pilnībā ir pabeigta katlumājas pārbūves būvprojekta izstrāde, ir izgatavotas un katlumājā uzstādītas divas jaunas apkures katlu priekškurtuves ar jaudu 6 MWh un katlu iekārtas ar jaudu 5 MWh, kā arī elektrostatiskais filtrs. Filtrs veic dūmgāžu attīrīšanu no cietajām daļiņām (pelniem, izdedžiem, sodrējiem), nodrošinot, ka dūmgāžu maksimālais piesārņojuma līmenis nepārsniedz 30 μg/m3. Filtrs atbilst visiem Eiropas Savienības gaisa kvalitātes noteikumiem.

Šobrīd katlumājas pārbūve tuvojas nobeigumam, tiek veikta ēkas elektroinstalācijas izbūve un drīzumā tiks veikta arī skursteņa uzstādīšana.

 

Būvdarbus veic UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.

Iepirkuma procedūras grozījumi “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”

Ir veiktas izmaiņas nolikumā iepirkumā “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”.
Ar jauno nolikumu varat iepazīties sadaļā “Iepirkumi”.
Vēršam uzmanību, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 18.06.2018.