Uzsākta siltumtīklu izbūves 5.kārta.

Talsu pilsētā ir uzsākta siltumtīklu nomaiņa atbilstoši projektam ”Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā” (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/040). Projektu atbalsta Eiropas Savienība, no kopējām izmaksām 640 022, 32 EUR Eiropas fondu finansējums ir paredzēts 40% vai 256 008,95 EUR.
Projekta ietvaros plānots pabeigt Talsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju, nomainot nolietotās siltumtīklu caurules ar modernām rūpnieciski izgatavotām siltumtīklu caurulēm. Caurules paredzēts nomainīt četrās atsevišķās pilsētas daļās, piecos konkrētos posmos:
1) Talsi, Lielā iela Nr.37 līdz Akmeņu iela Nr.8; posma garums 851m trases;
2) Talsi, Dundagas iela Nr.2 līdz Darba iela; posma garums 729m trases;
3) Talsi, Celtnieku iela; posma garums 504m trases;
4) Talsi, Pumpura iela Nr.3 līdz Brīvas iela Nr.8; posma garums 327m trases;
5) Atzars uz Talsu muzeju K.Mīlenbaha ielā 19; posma garums 76m
Kopā plānots nomainīt 2 478.00 m trases (vienā virzienā) divcauruļu izpildījumā. Jaunos cauruļvadus paredzēts ieguldīt zemē ar bezkanāla tehnoloģiju.
Darbus veiks iepirkuma konkursa uzvarētājs SIA „Grobiņas SPMK”, būvuzraudzību nodrošinās konkursa uzvarētājs A/S Inspecta Latvia un Talsu Bio-Enerģija SIA speciālisti.
Atbilstoši Eiropas līdzekļu saņemšanas noteikumiem būvdarbi jāpabeidz līdz 2015. gada 1.jūnijam, tādēļ, izmantojot labvēlīgus laika apstākļus, atsevišķu posmu izbūve ir uzsākta apkures sezonas laikā.
Pēc darbu pabeigšanas Talsu pilsētā nomainīto siltumtīklu apjoms sasniegs 95% no visiem siltumtīkliem. Rezultātā būtiski uzlabosies siltumapgādes drošība, samazināsies siltuma zudumi, nebūs nepieciešamība palielināt siltumenerģijas realizācijas cenu(tarifu).

Siltumsūkņi

Ar lielu prieku varam Jūs informēt, ka no 28.04.2014. mūsu piedāvājumu papildinās Eiropas lielākā siltumsūkņu ražotāja NIBE AB produkcija. Tas nozīmē, ka turpmāk atjaunojamo energoresursu jomā papildus malkas un granulu katliem, saules kolektoriem un baterijām, piedāvāsim projektēt, uzstādīt un apkalpot NIBE AB ražotos siltumsūkņus. Siltumsūkņi ir vispopulārākā apkures sistēma, ko uzstāda Eiropā. Pēc statistikas datiem, katrā trešajā mājā tiek uzstādīts tieši siltumsūknis, lai iegūtu nepieciešamo siltumenerģiju ūdens sildīšanai, apkurei un citām vajadzībām. Visplašāko informāciju par NIBE produkciju angļu valodā varat iegūt NIBE AB mājas lapā.

Tuvākajā laikā papildināsim mūsu mājas lapu ar pamatinformāciju par šīm iekārtām.

Saules baterijas ienesīgs ieguldījums

Privātpersonām

Tā kā tiek plānots atlikt elektrības tirgus atvēršanu mājsaimniecībām, tad visi aprēķini, kurus veicām gada sākumā, lai parādītu cik izdevīgi vai neizdevīgi ir ieguldīt naudu enerģijas iegūšanai savām vajadzībām, izrādījās nederīgi. Tāpēc reaģējot uz politiskajiem notikumiem valstī, atkal veicām jaunus aprēķinus.

Salīdzināsim banku piedāvājumu termiņnoguldījumam ar fiksētu procentu likmi. Šodien veicot internetā pieejamās informācijas izpēti, redzam, ka vidēji termiņnoguldījumam uz 5 gadiem tiek piedāvāta gada likme 0,7-1,1%.

Pieņemot, ka lielākā daļa ekonomiski aktīvo iedzīvotāju mēnesī vidēji patērē 200-600 kWh elektrības, veicām vienkāršus aprēķinus, lai noskaidrotu, cik izdevīgi ir ražot elektrību sev pašam.

Izejas dati ir sekojoši:

1. Saules bateriju iekārta 1,3 kW. Gadā saražo aptuveni 1066 kWh elektrības.

2. Elektrības gala cena (Pamata tarifs) 0,1515 EUR.

3. Elektrība tiek 100% iztērēta mājā, to nenododot NETO sistēmas ietvaros.

4. Vasaras dienas 1 stundas patēriņš mājās 0,3-1,1 kW.

5. Iekārtas iegādes un uzstādīšanas izmaksas ap 2750 EUR. Cenā iekļauti arī aptuvenie AS “Sadales tīkla” piestādītie izdevumi.

Skaitļi nekad nemelo un tos liekam formulās, lai aprēķinātu, ko iegūstam.

Gada ekonomija: 1066 kWh x 0,1515 EUR = 161,50 EUR

Iekārtas 100% atmaksāšanās: 2750 EUR / 161,50 = 17,03 gadi.

Ieguldītās naudas rentabilitāte: 100% / 17,03 gadi = 5,87 % gadā.

Salīdzinām gadā gūto peļņu (saules baterijas / bankas noguldījums) 5,87 / 1,1 = 5,33

Rezultāts: Pēc 17 gadiem Jūsu ieguldītā nauda ir atgriezusies. Zinot, kādas prasības ir Latvijas klientiem, tas ir ilgs laiks. Salīdzinājumam Vācijā saules bateriju labs atmaksāšanās termiņš ir 12 gadi, bet tur ir atbalsta programmas, kādas diemžēl Latvijas iedzīvotājiem nav pieejamas un redzot zaļā krāsā rakstīto VARAM mājas lapā, vairs arī nebūs. Savukārt, ja elektrības cenas kāps, tad atmaksāšanās laiks tikai samazināsies un ieekonomētie līdzekļi palielināsies. Jāņem vērā, ka elektrības patēriņš pasaulē visu laiku aug, bet ražošanas jaudas un pārvades kapacitāte nepietiek, tas nenovēršami sadārdzina elektrību un ar cenu kāpumiem ir jārēķinās arī turpmāk.
 

Uzņēmējiem

Lielāko elektrības patēriņu valstī nodrošina visdažādākie uzņēmumi. Tāpēc viņiem ar 1,3 kW daudz nebūs līdzēts. Izmantojot lielākas sistēma izmaksas veiksim aptuvenos aprēķinus arī viņiem. Izejas dati paliek tie paši, kas mājsaimniecībām, mainās tikai saules bateriju sistēmas izmaksas.

3 kW iekārtas aptuvenais atmaksāšanās laiks 14,16 gadi.

5 kW iekārtas aptuvenais atmaksāšanās laiks 11,93 gadi.

Ja uzņēmums piedalās kādā no atbalsta programmām, tad saņemot atbalstu, iekārtas atmaksāšanās laiks samazināsies vismaz uz pusi.

Šādu aprēķinu var veikt jebkurai situācijai. Tāpēc droši zvaniet 29135508 vai rakstiet bio[at]bioen.lv un meklēsim kopīgi risinājumu. Izbraukums pie klienta (līdz 100 km) 50 EUR.

Neto uzskaite!

Vakar, 10.10.2013. Saeima vienbalsīgi nobalsoja trešajā lasījumā par grozījumu veikšanu Elektroenerģijas tirgus likumā. Tie paredz ieviest ilgi gaidīto NETO uzskaites principu mājsaimniecībām, kas pašas ražo sev elektrību. Ieviešot šo norēķinu principu beidzot būs atrisināta problēma, kas šobrīd bija saules bateriju īpašniekiem. Proti, ja īpašnieks, kas elektrību pludināja Sadales tīklu sistēma, bet nespēja to pats iztērēt, to vienkārši dāvināja, jo uzskaites principa, kas aizstāvēja ražotāju nebija.

Tagad šāds mehānisms būs un Sadales tīklam būs jāveic nodotās un patērētas enerģijas uzskaite. Ja klients tīklā būs nodevis vairāk, kā patērējis vien mēneša laikā, tad šis uzkrājums tiks pārlikts uz nākamo mēnesi un tas kopumā notiks viena “elektrības” kalendārā gada griezumā no 01.04. līdz 31.03., kad skaitītāji tiks atkal “uzstādīti” uz nullēm. Ieguvējs ir saules bateriju īpašnieks, kurš tīklā nodoto enerģiju varēs bez papildus izmaksām no tīklā atkal paņemt, kad tā būs nepieciešama. Tas lielā mērā ir izdevīgi siltumsūkņu īpašniekiem, kas elektrību tērē tieši tad, kad saules ir tik maz, proti ziemā.

Šobrīd jāsagaida grozījumu spēkā stāšanos un jāsaņem no Sadales tīkliem noteikumi, kā viss notiksies praktiski. Pēc tam, zinot visus noteikumus, esošie un potenciālie saules bateriju īpašnieki varēs droši rīkoties un baudīt bezmaksas enerģiju, ko mums katru dienu sūtu saule.

Īpaši pateicamies potenciālajiem klientiem, kas pēdējo 3 gadu laikā uzticējās mums un gaidīja, kad beidzot šī uzskaites sistēma tiks ieviesta, jo bez tās saules bateriju uzstādīšana lielākajai daļai bija pilnīgi bezjēdzīga arī ar visām atbalsta programmām!

Un atcerieties, saule joprojām meklē saimnieku!

Izsludināts konkurss komersantiem, izglītības iestādēm un ārstniecības iestādēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” ietvaros

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums””.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa trešās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums 13 607 602 latu apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

komersantiem – 50 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
izglītības iestādēm un kultūras institūcijām – 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, – 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai ir ievietotas konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē: www.lvif.gov.lv un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz SIA “Vides investīciju fonds” no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2013.gada 22.augustam (ieskaitot) darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.30 Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā), vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā sūtot uz elektroniskā pasta adresi: kpfi@lvif.gov.lv.

Informācija pārpublicēta no www.varam.gov.lv

Situācija saules bateriju tirgū

Situācija.

Šobrīd pasaules tirgus mērogā saules bateriju (PV) segmentā ir radusies pārprodukcija. Tās būtu labas ziņas pircējiem, jo loģiski būtu, ka iekārtu cenas samazinās tirgū valdošās konkurences ietekmē. Lai palielinātu savu ietekmi tirgū, Ķīnā ražotās baterijas tiek eksportētas par cenām, kas ir zemākas par pašizmaksu, bet Ķīnas valdība sedz ražotājiem radušos zaudējumus. Šāda rīcība nav pieņemama daudziem Eiropas un pasaules ražotājiem. Eiropas savienība ir spērusi pirmo soli, lai cīnītos ar šo netaisnību. Eiropas komisijā 4. jūnijā ir pieņemts lēmums, piemērot no Ķīnas ievestajām baterijām sākotnēju 11,8 % papildus ievedmuitu. Paralēli tam, līdz šī gada 6. augustam tiks vestas sarunas, lai vienotos par abpusēji izdevīgiem noteikumiem turpmākajai sadarbībai. Ja vidusceļš netiks atrasts, pēc EK Tirdzniecības komisāra Karela de Guchta (Karel de Gucht) vārdiem, ievedmuita tiks paaugstināta vidēji līdz 47,6%, lai aizsargātu ES ražotājus. Gala lēmums par radušos situāciju tiks pieņemts līdz 2013.gada 6.decembrim.
Savukārt 2013.gada 30.maijā Saeima 2.lasījumā apstiprināja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kuros paredz ieviest NETO uzskaites principu privātpersonām – elektrības ražotājiem. Vēl ir vajadzīgs grozījumus apstiprināt 3.lasījumā un vairākus gadus ilgušais process būs beidzies.

Ko tas nozīmē pircējiem?

Pircējiem, kas domā par saules bateriju iegādi un uzstādīšanu līdz 6.augustam cenu pieaugums nav tik būtisks. Ja sarunu ceļā netiks panākta vienošanās par godīgas konkurences saglabāšanu pasaules tirgū, saules bateriju cenas strauji kāps. Pamatojums tam ir vienkāršs. Tiks piemērota papildus ievedmuita un no tās nebūs lielas iespējas izvairīties, jo pēc aptuveniem aprēķiniem, Ķīnā tiek saražotas līdz pat 80% no pasaules saules baterijām.

Kopsavilkums.

Izvērtējot visu iepriekš minēto, iespējams, ka līdz 6.augustam ir laiks, kad iegādāties saules baterijas par viszemākajām cenām. Ja uzņēmējiem laiku pa laikam ir iespēja saņemt valsts atbalstu šādu iekārtu iegādei, tad privātpersonām tādas tuvākajā laikā nav pat plānotas. Tāpēc katram ir jāizšķiras, ko darīt tālāk. Ja radusies interese, droši rakstiet bio@bioen.lv vai zvaniet 29135508.

Aktuālās saules bateriju cenas varat apskatīt šeit.

Būs atbalsts komersantiem, izglītības un ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām

Pirmdien, 13.maijā, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu par finansiālu atbalstu Latvijā reģistrētiem komersantiem, izglītības, ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
Šādu iespēju sniegs Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešā kārta.
Atšķirībā no konkursa iepriekšējām kārtām, šajā kārtā atbalsts būs pieejams arī kultūras institūcijām, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana. Savukārt atbalsts līdzīgi kā iepriekš paredzēts tām ārstniecības iestādēm, kas sniedz budžeta apmaksātus vai citus veselības aprūpes pakalpojumus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs vērš uzmanību uz ministrijas veiktajām izmaiņām konkursa trešās kārtas kritērijos, padarot tos iesniedzējiem draudzīgākus.
„Līdz šim projektu iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti, kas nebija atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, tika noraidīti. Taču šajā konkursa atlases kārtā, iesniedzējiem būs iespēja novērst nepilnības projektu pieteikumos, tā kā lielākā daļa no projektu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem būs precizējami;” piebilst A.Antonovs.
Finansiāls atbalsts būs pieejams projektu iesniedzējiem, kas iecerējuši pāriet no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā biomasas apkures iekārtām, koģenerācijas stacijām un saules kolektoriem, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisijas.
Tāpat plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.
Konkursa trešās kārtas ietvaros plānotais finansējuma sadalījums: komersantiem 50%, izglītības iestādēm un kultūras institūcijām 25%, ārstniecības iestādēm 25% no trešajā kārtai pieejamā KPFI finansējuma – kopā 13 607 602 LVL.
Projekti, kas saņems atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, būs jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.
Vairāk informācijas varat iegūt šeit.

Informācija pārpublicēta no www.varam.gov.lv

Izstāde “Vide un Enerģija 2012”

ve2012

No 18. līdz 21. oktobrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks 8. starptautiskā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstāde “Vide un Enerģija 2012”.

SIA “Talsu Bio-Enerģija” varēs atrast hallē Nr.1, stendā A10. Stāstīsim interesentiem par mūsu sadarbības partneru ražojumiem un mūsu piedāvājumiem. Piedāvāsim saules kolektorus un baterijas, malkas un granulu apkures katlus, kā arī siltumsūkņus.

Ar dalību izstādē kārtējo reizi pierādam, ka esam “zaļi” domājošs uzņēmums un palīdzam par tādiem palikt arī citiem! Plašāku informāciju par izstādi varat iegūt šeit.

Esat laipni gaidīti!

Valsts atbalsts komersantiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izsludinājusi konkursu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. Tas dod iespēju uzņēmējiem saņemt valsts atbalstu ieguldījumiem vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju (energoefektivitāte) un ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Plašāku informāciju un dokumentāciju varat iegūt šeit: “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”