Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija”, Reģ. nr. LV 46103004471, juridiskā adrese: Zvaigžņu ielā 1, Talsos, Talsu nov., LV-3201, 2023. gada 25.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

 Mērv.Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumāSadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumāTirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumāGala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)EUR/MWh71.5918.747.0897.41
Piedāvātais tarifs (bez PVN)EUR/MWh66.1217.847,0891.04
  Tarifa samazinājums%6.5%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā , ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis “ lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. Tarifu plānots piemērot ar 1.martu 2023.gadā.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 12.10.2022 lēmumu Nr.205 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.”

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu lietotājs var SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, iepriekš sazinoties ar SIA ”Talsu Bio-Enerģija” sūtot e-pastu uz: bio@bioen.lv. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA ”Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201, e-pasta adrese: bio@bioen.lv,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.