No šā gada 1. marta jauns siltumenerģijas tarifs

Informējam, ka atbilstoši SPRK lēmumam, apstiprināti SIA”Talsu Bio-
Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās
vērtības nodokļa) siltumenerģijas gala tarifs 91,04 EUR/Mwh;

Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā (šķelda) cenas
samazināšanos. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot
vērā, ka tarifs pārsniedz 68,00 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par
piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 79,52 EUR/MWh.