Valsts atbalsts komersantiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izsludinājusi konkursu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. Tas dod iespēju uzņēmējiem saņemt valsts atbalstu ieguldījumiem vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju (energoefektivitāte) un ieguldījumiem atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Plašāku informāciju un dokumentāciju varat iegūt šeit: “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”