Iepirkuma procedūras grozījumi “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”

Ir veiktas izmaiņas nolikumā iepirkumā “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”.
Ar jauno nolikumu varat iepazīties sadaļā “Iepirkumi”.
Vēršam uzmanību, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 18.06.2018.

Satiksmes slēgšana Lielā ielā, Talsos

Informējam, ka 2. un 3.maijā, darba laikā tiks pilnībā slēgta satiksme Lielā ielā, Talsos. Tas saistīts ar pēdējiem ielas seguma atjaunošanas darbiem pēc centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas. Ārpus darba laika iela būs atvērta satiksmei.

Pateicamies par sapratni!

Ielas seguma atjaunošana Lielā ielā, Talsos

Sniegam nokūstot un iestājoties darbu veikšanai atbilstošajiem laika apstākļiem, no šodienas ir uzsākti ielas seguma atjaunošanas darbi Lielā ielā, Talsos. Bruģis tika demontēts centralizētās apkures sistēmas rekonstrukcijas laikā. Paralēli darbiem būs siltuma piegādes pārtraukums vienas dienas garumā, lai pabeigtu darbus, ko nevarēja veikt rekonstrukcijas laikā.
Paldies par sapratni!

Sākas Talsu pilsētas centralizētās apkures sistēmas katlumājas rekonstrukcijas projekts.

Šodien, 05.03.2018., tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.3.1.0/17/A/046.
Līgums noslēgts starp CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) un SIA “Talsu Bio-Enerģija”. Tas paredz Talsu pilsētas centralizētās apkures sistēmas katlumājas, kas atrodas A.Pumpura ielā 12, Talsos, rekonstrukciju.
Projekta kopējie izdevumi 2 413 181,65 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 784 365,00 EUR. Atbalsta summa nepārsniedz 713 746,00 EUR, no tās KF finansējums nepārsniedz 713 746,00 EUR.
Informāciju par aktivitātēm publicēsim speciāli izveidotajā sadaļā “Katlumājas rekonstrukcija

Siltumtrases atjaunošana Lielā ielā, Talsos.

Pēc siltumtrases avārijas, kas notika 2017.gada 17.novembrī tika konstatēts, ka centralizētās apkures sistēma šajā posmā ir avārijas stāvoklī. Tāpēc tika pieņemts lēmums veikt rekonstrukciju. Visi sagatavošanās darbi ir pabeigti un ir uzsākti siltumtrases nomaiņas darbi.
Sakarā ar to, uz remontdarbu laiku, tiks traucēta satiksme posmā no Lielā iela 26 līdz Lielā iela 37. Siltumapgāde remontdarbu laikā klientiem netiks pārtraukta.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par Jūsu sapratni!

Saules bateriju sistēma nodota ekspluatācijā

Pirms Līgo svētkiem uzsākām dokumentācijas kārtošanu, lai šodien, 30.08.2017. plkst. 10:20, oficiāli arī pabeigtu darbu pie 10 kW saules bateriju sistēmas uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā A.Pumpura iela 12, Talsos. Tā ir Talsu lielā katlu māja, kas ar siltumenerģiju nodrošina Talsu pilsētu. Sistēma uzstādīta, lai ražotu elektrību katlumājas vajadzībām (pašpatēriņam). Ar saules bateriju saražoto elektrību tiks darbinātas iekārtas un samazināsies iepirktās elektrības daudzums laikā, kad spīd saule. Pēc datorsimulācijas programmas aprēķiniem, gadā tiks saražotas apmēram 10400 kWh elektrības. Uz kopējā katlumājā patērētās elektroenerģijas fona, saražotais daudzums būs niecīgs. Lai skaitļos to būtu vieglāk saprast, uz 31.07.2017. katlumāja ir patērējusi 367 936 kWh elektrības. Tātad saražotais elektroenerģijas daudzums gadā ir būtiski mazāks nekā reālais patēriņš.
Stiprinājumu sistēma TRIC F no Wagner Solar, saules baterijas no REC un invertors no KOSTAL Solar Electric.

Saules bateriju sistēmas paveikto varat apskatīt šeit

Ja kādu iemeslu dēļ ar saiti uzreiz nenokļūstat pie vajadzīgās informācijas, tad jāiet sekojošs ceļš: PIKO Solar Portal – sadaļa Public plants – jāmeklē 10_kW_TBE_KM – dažādos griezumos grafiki ir zem Yield and Power.